Scopul Asociatiei

Membrii Asociatiei doresc sa se asocieze cu scopul de a oferi sprijin si acces copiilor si adultilor cu situatii sociale precare, cu patologii complexe, pentru a putea sa beneficieze de diagnostic si interventii chirurgicale complexe.

Scopul Asociatiei este exclusiv nepatrimonial. Orice venituri realizate sau obţinute de către Asociatie, prin activitatea desfășurată, vor fi folosite pentru îndeplinirea scopului său nepatrimonial, astfel cum s-a menționat

Cine sunt membrii fondatori?

Zamfirescu Dragos George

Fondator si Presedinte al Asociatiei

Constantin Andreea

Neacsu Ecaterina

 • Dutu Florentina
 • SC LMS PLASTIC SURGERY CLINIQUE SRL
 • SC CLINICA DE CHIRURGIE RECONSTRUCTIVA SRL

Obiectivele Asociatiei Zetta

În vederea realizării scopului pentru care a fost constituită Asociatia, sunt avute în vedere următoarele obiective şi acţiuni:

Ajutorarea copiilor și adultilor cu situații sociale precare, cu patologii complexe, pentru a putea beneficia de interventii chirurgicale reconstructive. Servicii si consultatii medicale de specialitate/ suport psiholog, nutritionist, grup suport pacientii oncologi.
Acest aspect se referă în mod special si la următoarele:

 • accidente, boli, arsuri, electrocuții, traumatisme însoțite de distrugeri de părți moi, ale mâinilor traumatizate (leziuni tegumentare, scheletice, tendinoase, vasculo-nervoase), al tumorilor de suprafață, al malformațiilor congenitale și al unor suferințe estetice;
 • corectarea oricaror defecte fizice ca urmare a unor factori precum defectele de nastere, defectele congenitale, boli, traume, sindroame.

Promovarea şi sprijinirea inițiativelor şi programelor privind creșterea calității vieții, în special cele legate de Reconstrucția mamară;

Acest aspect se referă, în mod special, la următoarele:

 • promovarea conceptului de Reconstrucția mamară – ce redă pacientelor, mai ales celor care au supraviețuit unui cancer, încrederea în sine, le face să se simtă din nou femei. O mastectomie care nu este urmată de o operație de reconstrucție mamară provoacă traume psihice. Insa, după o astfel de operație, femeile își pot relua cursul firesc al vieții, fără să poarte stigmatul unui handicap fizic.
 • identificarea şi atragerea de resurse private dedicate susținerii conceptelor care sustin la indeplinirea scopului Asociatiei.
 • realizarea de parteneriate cu alte asociaţii, fundaţii şi autorităţi publice în vederea implementării de programe şi proiecte ce au ca scop promovarea tratamentelor in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul de cancer – mamar si piele- si malformatii la copii si care sustin si duc la indeplinirea scopului Asociatiei.

Conceperea, implementarea şi susţinerea de programe şi iniţiative pentru a promova educaţia, în toate formele ei, urmărind formarea de persoane cu un pronunţat spirit de iniţiativă, o deosebită conştiinţă civică, dar şi un veritabil spirit de responsabilitate socială.
Acest aspect se referă în mod special la următoarele:

 • susţinerea unor campanii educative/ informative;
 • susţinerea tinerilor – fără mijloace financiare – în vederea continuării studiilor, experientei profesionale in centre de referinta;
 • acordarea de burse de merit, stagii de pregătire profesională, tinerilor cu rezultate deosebite;
 • acordarea de sprijin financiar cercetătorilor în vederea desfăşurării de studii ştiinţifice specifice sau aprofundarea cunoştinţelor acestora într-un anumit domeniu medical.
 • sprijinirea studentilor la medicina si a tinerilor medici talentaţi în vederea accesului la diferite programe de instruire pentru dezvoltarea aptitudinilor lor in specialitatea Chirurgiei plastică-microchirurgia reconstructivă – specialitate care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul chirurgical al arsurilor, electrocuţiilor, traumatismelor însoţite de distrugeri de părţi moi, ale mâinilor traumatizate (leziuni tegumentare, scheletice, tendinoase, vasculo-nervoase), al tumorilor de suprafaţă, al malformaţiilor congenitale şi al unor suferinţe estetice;

Dezvoltarea şi implementarea unor campanii sociale si/ sau educaționale şi a unei game largi de programe/ proiecte orientate spre probleme de sănătate.
Încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice, atât cu caracter fundamental, cât şi a celei cu caracter aplicativ; participarea la elaborarea unor programe si participarea la elaborarea unor programe nationale de cercetare; stimularea activităţilor ştiinţifice şi a cercetării în domeniu prin acordarea de premii, burse, sponsorizări şi alte forme similare de susţinere a acestor activităţi.
Încurajarea si sprijinirea medicilor rezidenți de chirurgie plastica pentru obținerea de burse si facilități pentru aprofundarea pregătirii pentru specialitate în centre de referință din tară si din străinătate.
Promovarea principiilor şi modelelor pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe libertate, responsabilitate şi respect pentru diversitate.

Susţinerea de acţiuni caritabile şi programe pentru oameni cu nevoi speciale şi categorii defavorizate;

Acest aspect se referă, în mod special, la următoarele:

 • susținerea şi implementarea de acțiuni de colectare de fonduri pentru indeplinirea scopului Asociatiei;
 • susținerea şi implementarea de acțiuni de colectare de fonduri pentru susținerea persoanelor cu nevoi speciale (e.g. copii şi vârstnici) şi a celor din categorii defavorizate (e.g. orfani);
 • campanii de sensibilizare a opiniei publice în vederea colectării de bunuri pentru susţinerea acestor categorii de persoane;
 • acordarea de sponsorizări de către Asociatie pentru susținerea acestor scopuri.

Înfiinţarea de cabinete medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu în vederea îndeplinirii scopului Asociatiei

Acest aspect se referă la dreptul Asocatiei de a înființa cabinete medicale în virtutea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor ale Ordinului Ministrului Sănătății şi Familiei nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Îngrijirea bolnavilor incluși în inițiativele caritabile ale Asociației, în cabinetele medicale înființate de Asociație, se va face prin metode caritabile pe care – de la caz la caz – Asociația le va considera adecvate, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile.