Cum te putem ajuta? 2019-05-22T09:43:45+00:00

Cum te putem ajuta?

Operatii probono de chirurgie reconstructiva prin Asociația Zetta

Majoritatea medicilor Clinicii Zetta realizează consultatii si operatii Probono de chirurgie reconstructiva. In fiecare a treia vineri din luna Dr. Zamfirescu operează un număr de operații probono de chirurgie reconstructiva. Aceste operații se stabilesc prin programare, iar pacienții sunt selectați de Dr. Zamfirescu in urma consultațiilor probono de chirurgie reconstructiva in prima vineri a fiecărei luni.

Toate consultațiile realizate prin Asociația Zetta sunt gratuite.

Toate operațiile realizate prin Asociația Zetta sunt realizate probono de către medicii Clinicii Zetta (sunt gratuite din punct de vedere al manoperei medicilor). In funcție de veniturile totale pe familie, costurile operațiilor pot fi suportate total sau parțial de către Asociația Zetta.

Cine beneficiază de sprijinul Asociației Zetta?

Beneficiarii sprijinului Asociației Zetta sunt persoane care au diferite probleme medicale ce țin de Chirurgia Plastica si Microchirurgia Reconstructiva, si ale căror venituri se încadrează sub anumite praguri valorice.

Persoane si familiile care au venituri sub 200% din venitul minim pe economie 2080 Ron salariu brut (net 1263 Ron) beneficiază de acoperirea integrala a costurilor operației:

 • Persoana singură venit sub 480 Euro
 • Familia formată din 2 adulți fara copii venit sub 650 Euro
 • Familia formată din 3 persoane venit sub 960 Euro
 • Familia formată din 4 persoane venit sub 1250 Euro

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar net al venitului din tabelul de mai jos beneficiază de o reducere de 66% din costurile totale ale intervenției:

 • Persoana singură venit sub 650 Euro
 • Familia formată din 2 adulți fara copii venit sub 900 Euro
 • Familia formată din 3 persoane venit sub 1200 Euro
 • Familia formată din 4 persoane venit sub 1500 Euro

Orientativ, preturile pentru operațiile reconstructive, sunt prezentate in tabelul de mai jos (AG = anestezie generala, IV = anestezie intravenoasa, AL = anestezie locala):

 Durata operatie AG IV AL
30 min 210   200 100
45 min 340   230 150
1h 335 320 185
1,5h 400 385 235
2h 465 450 340
2,5h 535 520
3h 635
3,5h 710
4h 800
5h 960
6h 1115
7h 1300
8h 1450

La baza stabilirii valorilor limita ale veniturilor nete au stat: venitul minim pe economie stabilit pentru anul 2019 (2080 Lei salariu brut = 442,5 Euro, net 1263 Lei = 239 Euro), salariul mediu brut pe economie in anul 2019 este calculat la 5163 Lei (1100 Euro), iar cel net este 3020 Lei (635 Euro), si studiu făcut de Institutul de Cercetare a Calității Vieții si publicat in septembrie 2018 (vezi link) care ne spune care este valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie in Romania:

 • Persoana singură = 2552 Lei (550 Euro)
 • Familia formată din 2 adulți fara copii = 4146 Lei (890 Euro)
 • Familia formată din 3 persoane = 5551 Lei (1191 Euro)
 • Familia formată din 4 persoane = 6762 Lei (1451 Euro)

Acte necesare:

 • Actele necesare privind componenta familieiI.(buletin identitate) sau  C.I. (carte de identitate) sau C.I.P (carte de identitate provizorie)
 • În cazul salariaților adeverința eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară, cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum și valoarea acestora
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreținere
 • Talon șomaj
 • Talon pensie + Decizie pensie
 • În cazul femeilor peste 63 ani si bărbații peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declarație din care să rezulte aceasta
Call Now Button