Cum te putem ajuta?

Operatii probono de chirurgie reconstructiva prin Asociația Zetta

Toate consultațiile realizate prin Asociația Zetta sunt gratuite.

Majoritatea medicilor Clinicii Zetta realizează un număr de consultatii si operatii probono (sunt gratuite din punct de vedere al manoperei medicilor) de chirurgie reconstructiva.

In fiecare a treia vineri din luna dr Zamfirescu operează un număr de operații probono de chirurgie reconstructiva. Aceste operații se stabilesc prin programare, iar pacienții sunt selectați de dr Zamfirescu in urma consultațiilor probono de chirurgie reconstructiva in prima vineri a fiecărei luni.

In funcție de veniturile totale pe familie, costurile operațiilor pot fi suportate total sau parțial de către Asociația Zetta.

Cine beneficiază de sprijinul Asociației Zetta?

Beneficiarii sprijinului Asociației Zetta sunt persoane cu situații sociale speciale, care au diferite probleme medicale ce țin de Chirurgia Plastica si Microchirurgia Reconstructiva si se programează la consultațiile pro bono de chirurgie reconstructiva.

Majoritatea medicilor Clinicii Zetta fac si operatii probono, adică nu încasează onorariu pentru serviciile medicale pe care le prestează pacienților Asociației Zetta.

La baza stabilirii criteriilor includere in categoriile de persoane pentru care Asociația Zetta acorda facilitați financiare au stat date oficiale publicate de instituții naționale de statistică si institute de cercetare a calității vieții:

 • Venitul minim pe economie stabilit pentru anul 2019
  • Salariul brut 2080 Lei = 442,5 Euro
  • Salariul net 1263 Lei = 239 Euro
 • Venitul mediu lunar pe anul 2019
  • Venit mediu pe persoana = 369 Euro
  • Venit mediu pe gospodărie = 956 Euro
 • Salariul mediu pe economie in anul 2019
  • Salariul brut 5163 Lei = 1100 Euro
  • Salariul net este 3020 Lei = 635 Euro
 • Studiu Institutului de Cercetare a Calității Vieții publicat in septembrie 2018 (vezi link) care prezinta valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie in Romania:
  • Persoana singură = 2552 Lei = 550 Euro
  • Familia formată din 2 adulți fara copii = 4146 Lei = 890 Euro
  • Familia formată din 3 persoane = 5551 Lei = 1191 Euro
  • Familia formată din 4 persoane = 6762 Lei = 1451 Euro

Beneficiaza de acoperirea integrala a costurilor operatiei persoanele singure si familiile care au venituri nete („in mana”) mai mici decat 175% din salariul minim net pe economie + alocatiile copiilor:

 • Persoana singura cu un venit net sub 2425 lei

  Familia formata din 2 adulti fara copii cu un venit net sub 4595 lei
  Familia formata din 2 adulti si 1 copil cu un venit net sub 5276 lei
  Familia formata din 2 adulti si 2 copii cu un venit net sub 5701 lei

Familiile și persoanele singure care au venituri calculate pentru un trai decent:

 • Persoana singura cu un venit net sub 2818 lei
 • Familia formata din 2 adulti fara copii cu un venit net sub 4851 lei
 • Familia formata din 2 adulti si 1 copil cu un venit net sub 6194 lei
 • Familia formata din 2 adulti si 2 copii cu un venit net sub 7278 lei

Beneficiază de:

 • Reducere de 100% din costurile pentru manopera chirurgilor
 • Clinica Zetta nu va adăuga nici un cost pentru utilizarea facilităților medicale si de cazare si nici un procent pentru profit.
 • Practic, pacientul va achita doar materialele consumabile, implantabile si serviciile efectuate de personalul medical si nemedical al Clinicii.

Orientativ, preturile pentru operațiile reconstructive prin Asociatie pentru categoria de pacienti care se încadrează in categoria de mai sus, comparativ cu preturile normale pentru o operatie la dr Zamfirescu, sunt prezentate in tabel:

Durata operației AG Asociatie (EUR) AG normal AL Asociatie (EUR) AL normal (EUR)
30 min 185 505
1h 590 1205 335 840
1,5h 745 1570 490 1180
2h 890 1975 645 1550
3h 1205 2775
4h 1515 3625
5h 1820 4425
6h 2130 5280
7h 2435 6080
8h 2745 6880

(AG = anestezie generala, IV = anestezie intravenoasa, AL = anestezie locala):

Acte necesare:

 • Actele necesare privind componenta familieiI.(buletin identitate) sau C.I. (carte de identitate) sau C.I.P (carte de identitate provizorie)
 • Adeverință de venit
  • În cazul salariaților adeverința eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară, cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum și valoarea acestora
  • Talon de șomaj
  • Talon de pensie + Decizie de pensionare
 • Copie dupa fisa fiscala – Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreținere
 • În cazul femeilor peste 63 ani si bărbații peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declarație din care să rezulte acest lucru